ПУБЛИКУВАН Е СПИСЪКЪТ С УЧАСТНИЦИТЕ

Цели

icon

Дигитални компетентности

Изграждане и развитие на дигитални компетентности в детската градина и в начален етап на образование

icon

Образователни ресурси

Представяне на дигитални ресурси и образователни инструменти като средство за развитие на компетентности и умения на 21. век

icon

Семинар / Bee-Bot

Демонстрация и практически семинар, свързан с програмируемата играчка Bee-Bot

icon

Задачи / Bee-Bot

Създаване на задачи с Bee-Bot и/или Constructa-Bot

Специфични цели

Дейности, развиващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на децата в предучилищна възраст и на учениците в начална училищна възраст.

Профил на участниците

Семинарът е предназначен за педагози с професионална квалификация: педагог, детски учител, начален учител, социален педагог, ресурсен учител или друга квалификация, даваща правоспособност за работа в предучилищен и/или начален училищен етап.

Участието в семинара е безплатно (без такса правоучастие) и не изисква специални ИТ умения и допълнителен хардуер по време на самия семинар от страна на участниците. По време на семинара хардуер и софтуер ще бъде осигурен от организаторите.

Участници

 • Участието в семинара е безплатно (без такса правоучастие) и не изисква специални ИТ умения и допълнителен хардуер по време на самия семинар от страна на участниците. По време на семинара хардуер и софтуер ще бъде осигурен от организаторите.
 • Разходите, свързани с транспорта и пребиваването (командировъчни) по време на семинара са за сметка на участниците.
 • Регистрациите са затворени. Участниците в семинара бяха подбрани по реда на подадените заявки. С предимство бяха обработвани регистрациите на участници, които не са успели да се класират и включат в първия семинар.
 • Транспорт: Трамвай № 4 от Централна автогара (след спирката на УМБАЛСМ "Пирогов") или "ОК такси" от Централна автогара (около 3-4 лева).

06.12.2014 г.
10:00

Дом на културата
Красно село, София

0896-805596 (Д. Миленкова)
0878-711714 (А. Ангелов)

seminar@innovateconsult.net

Официално писмо и списък на участниците

в практически семинар на тема:

Съвременни образователни технологии за работа

в детската градина и в начален етап на образование

Програма

06.12.2014 г., Дом на културата - Красно село, София

Час Дейности
10:00 - 11:30

Общностен съвет за иновации в предучилищното и училищното образование.

 • Приветствие и мотивираща реч от г-жа Милена Дамянова, председател на Общностния съвет за иновации в предучилищното и училищното образование
 • Представяне на иновативна педагогическа практика
11:45 - 12:30

Дигитални ресурси и образователни средства в детската градина и в начален етап на образование.

Виртуализация на учебния процес. Интеграция на образователни ресурси. Обучение на учители:

 • Представяне на спонсорите
 • Представяне на партньорите

Организация в класната стая и на учебния процес при използване на дигитални ресурси. Интегриране и междупредметни връзки. Особености. Предизвикателства.

Споделяне на добри практики при изграждане на дигитална компетентност:

 • Използване на дигитални ресурси
 • Образователни инструменти и средства
12:45 - 13:15 Bee-Bot и Constructa-Bot като учебно средство, подпомагащо дейностите по различни образователни направления от ДОИ.
13:15 - 14:15 Екипна работа:
 • Създаване на задачи с Bee-Bot и Constructa-Bot
 • Създаване на образователни ресурси с дигитални инструменти (дигитален микроскоп, документ-камера, Makey-Makey, Scratch, Light-Bot и др.)
14:15 - 14:45 Кафе-пауза.
14:15 - 16:30 Презентиране на създадените задачи и дискусия. Връчване на сертификати и награди.
Списък на участниците
Персонално писмо-покана
Официална информация за семианара

Лектори

Първи семинар

Партньори